GIẢI QUYẾT "MẬP MỜ" VỀ TRỢ CẤP THÔI VIỆC

Nếu trong hợp đồng lao động, người sử dụng lao động và người lao động có ký kết các khoản trợ cấp thôi việc khi hai bên chấm dứt hơp đồng lao động tại công ty. Vậy trong trường hợp nào thì khoản tiền này được giữ lại và tạm tính thuế TNCN 10%?

Đọc tiếp...