HÃY ĐỌC BÀI VIẾT NÀY ĐỂ THẤY MỐI LIỆN HỆ GIỮA LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ VÀ TM BCTC

HÃY ĐỌC BÀI VIẾT NÀY ĐỂ THẤY MỐI LIỆN HỆ GIỮA LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ VÀ TM BCTC
HÃY ĐỌC BÀI VIẾT NÀY ĐỂ THẤY MỐI LIỆN HỆ GIỮA LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ VÀ TM BCTC

Báo cáo tài chính, đúng! Chính nó. Một báo cáo quá quen thuộc với Kế toán và hãy cùng tìm hiểu thông qua phân tích nhỏ này.

Gửi sử Bạn đang cầm trong tay BCTC và đọc đến CF, dừng đôi mắt tại cặp đôi chỉ tiêu:
- 25. Tiền chi ra đề đầu tư
- 26. Tiền thu hồi các khoản đầu tư

Nếu Bạn không có dữ liệu, không có Kế toán ngồi bên cạnh giải trình bạn sẽ xác thực hai chỉ tiêu và mối liện hệ với các báo cáo khác ra sao. Để đơn giản, tôi sẽ chia thành những trường hợp nhỏ và chốt lại việc thanh lý khoản đầu tư phát sinh lãi.

Đầu tiên chúng ta ôn tập lại kiến thức tổng hợp nghiệp vụ đầu tư và thanh lý khoản đầu tư

- Chi tiền để đầu tư vào đơn vị khác:
Nợ 221, 222, 228/Có 111, 112: 1.000

- Thanh lý khoản đầu tư vào đơn vị khác:
Nợ 111, 112, 138/Có 221, 222, 228: 1.000
Nợ 111, 112, 138/Có 515: 200

Trường hợp 1: Trong năm không đầu tư thêm, chỉ có thanh lý khoản đầu tư.
Giá trị khoản đầu tư đầu năm: 1.600
Giá trị khoản đầu tư cuối năm: 600
Chỉ tiêu 26 được lập dư sau: Chênh lệch khoản đầu tư đầu năm – cuối năm + Khoản lãi thanh lý trên TM doanh thu hoạt động tài chính – Giá trị Công nợ phải thu về thanh lý khoản đầu tư trên 138. Như vậy mối liên hệ trong tình huống này, bạn có chỉ tiêu 26 trên CF. TM Đầu tư, TM Phải thu khác và TM 515.

Trường hợp 2: Trong năm có đầu tư và đã thanh lý toàn bộ khoản đầu tư.
Giá trị khoản đầu tư đầu năm: 1.600
Giá trị khoản đầu tư cuối năm: 1.600
Chỉ tiêu 26 được lập như thế nào trong tình huống này. Hãy nhìn sang bồ của 26 chính là chỉ tiêu 25, lúc này trên chỉ tiêu 25 sẽ xuất hiện khoản chi đầu tư: 1.000 và sau đó lặp lại thao tác trên ở trường hợp 1. Nên nhớ trong trường hợp bạn check thì báo cáo đã có sẵn và chúng ta đang liên hệ những BC khác với nhau, còn việc lập CF hoàn toàn phải dựa vào số liệu vốn có.

Trường hợp 3: Trong năm có tăng đầu tư 2 Công ty nhưng thanh lý 1 Công ty.
Giá trị khoản đầu tư đầu năm: 1.600
Giá trị khoản đầu tư cuối năm: 1.900
Trong đó,
Chi tiền đầu tư vào Công ty 1: 300
Chi tiền đầu tư vào Công ty 2: 1.000 và đã thanh lý khoản này.
Lúc này chỉ tiêu số 25 sẽ trình bày số tiền 1.300 đúng bằng số tiền chi ra. Nào để ý chút khi đọc CF bạn không thể biết được chi 2 Công ty với từng số tiền bao nhiêu chỉ biết chi ra 1.300. Để biết được chi cho từng Công ty bao nhiêu hãy mở TM BCTC ra để nhìn sự biến động của từng Công ty. Bạn sẽ nhìn được giá trị chi ra để đầu tư vào Công ty 2. Và sử dụng thao tác ở trường hợp 1 sẽ suy luận ra chỉ tiêu 26.
Chỉ một ví dụ ngắn, hy vọng đã nêu ra được mối liên hệ giữa CF và các BCTC khác để Kế toán có thể hiểu rõ hơn về ý nghĩa của CF.
Nếu thấy hưu ích hãy like và share tới bạn bè hoặc lưu về tường để xem lại.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Gửi bình luận

Mã bảo mật