TỔNG HỢP MỘT SỐ CÔNG VĂN TÍNH THUẾ TNCN VỀ HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN, HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN

TỔNG HỢP MỘT SỐ CÔNG VĂN TÍNH THUẾ TNCN VỀ HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN, HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN
TỔNG HỢP MỘT SỐ CÔNG VĂN TÍNH THUẾ TNCN VỀ HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN, HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN

1. Công văn số 4505/CT-TTHT ngày 8/5/2019 của Cục Thuế TP. HCM:

Trường hợp Công ty trả tiền công, tiền thù lao thu hoạch mủ cao su cho các cá nhân cư trú ký hợp đồng theo hình thức khoán nếu có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000 đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.
Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên những ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết gửi Công ty để Công ty làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN, tại thời điểm cam kết các cá nhân làm cam kết phải đăng ký thuế và có mã số thuế.
Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, Công ty không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, Công ty vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế và nộp cho cơ quan thuế.
Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.
Lưu ý: Các cá nhân nêu trên không thuộc trường hợp ủy quyền cho Công ty quyết toán thuế TNCN thay.

2. Công văn số 7329/CT-TTHT ngày 25/2/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội:

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Cốc Cốc ký hợp đồng giao khoán dịch vụ với cá nhân Bà Giáng Xuân thời gian từ 15/10/2018 đến hết ngày 14/12/2018, sau đó tiếp tục ký phụ lục gia hạn tới ngày 14/01/2019, có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.
"Căn cứ công văn số 2547/TCT-TNCN ngày 12/6/2017 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNCN đối với hợp đồng nhân công thuê ngoài;
Trường hợp của Công ty theo trình bày, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, nhận thầu thi công các hạng mục công trình cho khách hàng. Một số phần công việc thi công Công ty giao khoán cho cá nhân không đăng ký kinh doanh thực hiện theo hợp đồng ký kết giao khoán nhân công (không bao thầu nguyên vật liệu và Công ty chịu thuế TNCN) thì khoản chi phí này (bao gồm số thuế TNCN Công ty nộp thay cá nhân là 10% trên giá trị hợp đồng).
Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC)."

3. Theo Công văn 10132/CT-TTHT của Cục thuế TP. Hồ chí Minh ngày 16/10/2017

Đối với các chi phí đầu vào thuê lao động ngoài lắp đặt kèm vật tư để thực hiện dịch vụ thì:
- Trường hợp Công ty ký Hợp đồng dịch vụ giao khoán lắp đặt kèm vật tư với hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên thì Công ty của Độc giả đề nghị cá nhân liên hệ với Chi cục Thuế nơi cư trú để xem xét hướng dẫn lập hóa đơn lẻ giao cho Công ty và kê khai nộp thuế theo quy định.
- Nếu hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm thuộc trường hợp không được bán hóa đơn thì để hạch toán chi phí tính thuế TNDN, Công ty thực hiện lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.
- Trường hợp Công ty của Độc giả ký hợp đồng với các cá nhân không kinh doanh để thi công lắp đặt thì với mỗi lần chi trả từ 2 triệu đồng trở lên, Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN với thuế suất 10% trên thu nhập trước khi trả tiền thù lao cho cá nhân trả. Cục Thuế không cấp hóa đơn lẻ cho trường hợp này.

4. Công văn số 1203/CTTPHCM-TTHT ngày 8/2/2021 của Cục Thuế TP. HCM:

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty ký hợp đồng cộng tác viên với cá nhân để bán hàng cho Công ty thì thu nhập mà cá nhân nhận được từ tiền: hoa hồng bán hàng theo doanh số là thu nhập từ tiền lương tiện công, khi chi trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên, Công ty thực hiện khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập theo hướng dẫn tại điểm 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT BTC.
Khoản chi phí hoa hồng bán hàng cho cá nhân được tính chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng điều kiện tại Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC).

5. Công văn số 86538/CT-TTHT ngày 28/9/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Bà Nguyễn Thị Mai Liên phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công theo hợp đồng cộng tác viên với Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển địa ốc Thành phố Hoàng Gia (không phải hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên) thì với mỗi lần chi trả từ 02 triệu đồng trở lên, Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho Bà Nguyễn Thị Mai Liên theo hướng dẫn tại Điểm i, Khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC nêu trên.
Cuối năm, Bà Nguyễn Thị Mai Liên phải tổng hợp các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công để thực hiện quyết toán thuế TNCN nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế TNCN theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTCcủa Bộ Tài chính.

6. Công văn số 8892/CT-TTHT ngày 20/8/2019 của Cục Thuế TP. HCM:

Trường hợp Công ty theo trình bày ký hợp đồng cộng tác viên (không phải hợp đồng lao động) với kỹ sư người nước ngoài không phải là thương nhân để thực hiện công việc: cố vấn, nghiên cứu, định vị thị trường...thì toàn bộ thu nhập từ hợp đồng của cá nhân này (bao gồm tiền thù lao, chi phí đi lại, phí lưu trú tại Việt Nam, chi phí vé máy bay khứ hồi) chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.

7. Công văn số 5692/CT-TTHT ngày 19/6/2017 của Cục Thuế TP. HCM:

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty theo trình bày ký hợp đồng cộng tác viên với các cá nhân đã nghỉ hưu (có thu nhập một nơi tại Công ty) thì việc khấu trừ thuế TNCN được thực hiện như sau:
- Nếu hợp đồng dưới 3 tháng: Công ty khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% và không quyết toán thuế thay cá nhân.
- Nếu hợp đồng từ 03 tháng trở lên: Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần và quyết toán thuế TNCN thay cá nhân (nếu vào thời điểm uỷ quyền quyết toán thuế, cá nhân thực tế đang làm việc tại Công ty).

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Gửi bình luận

Mã bảo mật