Nhân viên kế toán thuế cần phải làm gì ?

Nhân viên kế toán thuế cần phải làm gì ?
Nhiệm vụ kế toán thuế phải xác định cơ sở để tính thuế & thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho doanh nghiệp đúng pháp luật. Cùng Kế Toán Tín Việt tìm hiểu thêm chi tiết mô tả công việc nhân viên kế toán.

1. Công việc của kế toán thuế vào đầu năm

 • Kê khai, nộp thuế môn bài: Nếu doanh nghiệp mới thành lập thì nộp thuế môn bài vào đầu năm. Kế toán thuế cần nộp muộn nhất là cuối ngày 31 tháng 1 theo quy định.

 • Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng (thuế VAT), thuế thu nhập cá nhân của tháng 12 hoặc quý 4 của năm trước liền kề.

 • Nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính của quý 4 của năm trước liền kề.

 • Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của quý 4 năm trước đó.

 

2. Công việc hàng ngày của kế toán thuế

 • Thu thập các hóa đơn đầu ra, đầu vào

 • Theo dõi, xử lý và kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các hóa đơn, tránh để sai lệch thông tin có trên hóa đơn

 • Tiến hành nộp tiền thuế nếu có thuế phát sinh cần nộp, tránh trường hợp doanh nghiệp bị phạt do quá hạn nộp

 • Hạch toán các nghiệp vụ trong ngân hàng, bao gồm các loại tiền vào, tiền ra

 • Sắp xếp, lưu trữ, tổ chức các hóa đơn, chứng từ sao cho khoa học, dễ tìm kiếm khi cần

 • Nộp tiền vào ngân sách Nhà nước hạch toán các nghiệp vụ về quỹ, dựa vào các loại phiếu thu, phiếu chi.

h1
3. Công việc hàng tháng

 • Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng với trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, đồng thời có doanh thu từ 50 tỷ đồng trở lên

 • Lập tờ khai cho tất cả các loại thuế (nếu có)

 • Lập báo cáo cho tình trạng sử dụng hóa đơn hàng tháng với trường hợp doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng

 • Thực hiện bút toán phân bổ công cụ, dụng cụ, trích hao tài sản cố định

 • Cân đối chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán, có phương án xử lý linh hoạt, tránh tình trạng dồn việc vào cuối năm.
   

4. Công việc kế toán thuế hàng quý

 • Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập có doanh thu ít hơn 50 tỷ VND cần khai thuế giá trị gia tăng

 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp

 • Hạn nộp của các báo cáo là vào ngày 30 của tháng đầu tiên trong quý tiếp theo.
  ​​​​​​​h4

5. Công việc vào cuối năm

 • Hoàn tất các báo cáo tài chính của năm, đây là nhiệm vụ rất quan trọng của kế toán thuế. Báo cáo tài chính năm bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính, Bảng cân đối số phát sinh tài khoản

 • Lập báo cáo thuế vào quý 4

 • Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp của năm

 • In sổ sách phục vụ cho quyết toán thuế, thanh tra của kiểm soát viên. Những sổ sách này bao gồm: Sổ quỹ tiền mặt; Sổ cái các tài khoản; Sổ tiền gửi ngân hàng; Sổ chi tiết các tài khoản; Bảng trích khấu hao tài sản cố định; Phiếu thu, chi.

Như vậy "Kế toán thuế" là một phần quan trọng của nền kinh tế 4.0 ở bất cứ đâu trên toàn cầu. Tất cả các doanh nghiệp đều yêu cầu các quy trình kế toán thuế hiệu quả nhằm giúp doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kế toán có liên quan và phù hợp với chiến lược thuế của Nhà nước. 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Gửi bình luận

Mã bảo mật