8 Lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm từ tổng cục thuế mới 2024

8 Lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm từ tổng cục thuế mới 2024

LƯU LẠI 8 LƯU Ý KHI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN NĂM TỪ TỔNG CỤC THUẾ.

1. Đối với các quý của năm, nếu có quý không phát sinh thuế TNDN phải nộp do nhận chuyển lỗ từ các năm trước thì được miễn tạm nộp thuế TNDN quý đó.
6
2. Chi phí của năm 2023 nếu quên chưa hạch toán thì phải khai bổ sung hồ sơ thuế TNDN của năm 2023, không được tính vào năm 2024.
7
3. Lương hiệu quả của năm 2023 nếu chi sau thời điểm quyết toán thì có thể sử dụng Quỹ dự phòng tiền lương, không tính vào chi phí của năm 2024.
8
4. Chi phí mua quà, bánh... cho người lao động nhân dịp lễ tết nếu không có quỹ phúc lợi để chi thì được hạch toán vào khoản chi phúc lợi theo khoản 4 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC.
9
5. Các doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu được miễn lập BCTC để nộp cho cơ quan thuế.
10
6. Giao dịch thuê nhà của Giám đốc làm văn phòng không phải là giao dịch liên kết. Tuy nhiên, các giao dịch vay mượn tiền của Giám đốc có ít nhất 10% vốn góp bị xem là giao dịch liên kết.
11
7. Công ty mượn tiền của một cá nhân mà cá nhân đó có quan hệ gia đình với cổ đông (là người điều hành, kiểm soát doanh nghiệp) với số tiền lớn hơn 10% vốn chủ sở hữu được xác định là có quan hệ liên kết. Khi đó giao dịch vay mượn tiền giữa Công ty với cá nhân có quan hệ gia đình với cổ đông đó là giao dịch liên kết.
12
8. Giám đốc cho Công ty mượn bất động sản để thế chấp không phải là giao dịch liên kết.
13
St.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Gửi bình luận

Mã bảo mật