Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng theo quý mới 2024

Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng theo quý mới 2024

Làm sao để nộp khai thuế đúng hạn, nếu nộp chậm mức phạt thuế GTGT là bao nhiêu? Mời bạn cùng "Kế Toán Tín Việt" tham khảo qua bài viết sau: 

1. Các quy định về tờ khai thuế GTGT

Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT

Doanh nghiệp nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý sẽ có thời hạn khác nhau. Cụ thể:

  • Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.
  • Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT theo quý: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên quý sau

2. Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT

Căn cứ theo Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP có quy định về mực phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT như sau:

Mức phạt Thời gian chậm nộp tờ khai
Cảnh cáo    01 – 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ
2- 5 triệu đồng   01 – 30 ngày, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
8 - 15 triệu đồng
  • 61 – 90 ngày;
  • 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp
  • Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp

 

15 -25 triệu đồng     90 ngày trở lên có phát sinh số thuế phải nộp và NNT đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước khi cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế
 

3. Mẫu tờ khai thuế GTGT mới nhất (Mẫu 01/GTGT)

Tờ khai thuế GTGT mới nhất hiện nay sử dụng mẫu 01/GTGT được ban hành tại Phụ lục II, Thông tư 80/2021/TT-BTC áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nộp thuế thuộc diện phải tính thuế theo phương pháp khấu trừ và có hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế (tháng/quý)

to khai gtgt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết