XỬ PHẠT HÀNH VI VI PHẠM KHI SỬ DỤNG HĐ ĐT CÓ MÃ VÀ KHÔNG CÓ MÃ CỦA CQT KHÔNG ĐÚNG QUY TRÌNH.

XỬ PHẠT HÀNH VI VI PHẠM KHI SỬ DỤNG HĐ ĐT CÓ MÃ VÀ KHÔNG CÓ MÃ CỦA CQT KHÔNG ĐÚNG QUY TRÌNH.
??????
1. Đối với hóa đơn điện tự CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ
=> Tức là ĐỐI VỚI HÓA ĐƠN CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ THÌ Cơ quan thuế cấp mã trước, sau đó mới gửi cho người mua NGAY SAU KHI NHẬN ĐƯỢC HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ (Tức là nhận được lúc nào thì gửi liền cho người mua lúc đó)
VÍ DỤ: ngày nhận mã của CƠ QUAN THUẾ LÀ 1/7/2022. Nhưng ngày 2/7/2022 các bạn mới gửi cho khách hàng=> sẽ bị phạt nhé.
✔TRÍCH DẪN VĂN BẢN: Theo như khoản 3 Điều 21 của NĐ123: "Gửi hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đến người mua ngay sau khi nhận được hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế".

2. Đối với hóa đơn điện TỬ KHÔNG CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ.
=>Người bán sau khi lập đầy đủ các nội dung hóa đơn gửi hóa đơn điện tử cho người mua và đồng thời gửi hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế, chậm nhất là trong cùng ngày gửi cho người mua.
VÍ DỤ ngày 1/7/2022 xuất hóa đơn cho khách, ngày 2/7/2022 ký phát hành hóa đơn, ngày 3/7/2022 gửi hóa đơn cho khách hàng thì chậm nhật 12h đêm ngày 3/7/2022 phải gửi hóa đơn cho CƠ QUAN THUẾ.=> Qua ngày 4/7/2022 gửi cho Cơ quan thuế thì sẽ bị phạt theo ND 125
✔TRÍCH DẪN VĂN BẢN: Theo như khoản 1 Điều 6 của TT78: "Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử không có mã đã lập đến cơ quan thuế đối với trường hợp quy định tại điểm a.2 khoản 3 Điều 22 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thực hiện như sau: Người bán sau khi lập đầy đủ các nội dung hóa đơn gửi hóa đơn điện tử cho người mua và đồng thời gửi hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế, chậm nhất là trong cùng ngày gửi cho người mua.
MỨC PHẠT: Căn cứ vào Điều 30, Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử:
1. PHẠT TIỀN từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế QUÁ THỜI HẠN từ 01 đến 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn từ 06 đến 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định;
b) Chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử không đầy đủ số lượng hóa đơn đã lập trong kỳ.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn từ 11 ngày làm việc trở lên, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định;
b) Không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế theo thời hạn quy định.

Lưu Ý: MỨC PHẠT RẤT NẶNG ???

❌PHẠT THẲNG TAY và KHÔNG CÓ HÌNH THỨC CẢNH CÁO?

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Gửi bình luận

Mã bảo mật