GIẢI CỨU HOẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG - TRỢ CẤP BHXH

GIẢI CỨU HOẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG - TRỢ CẤP BHXH
  1. Cơ sở để trích Bảo hiểm xã hội hàng tháng trừ vào lương của nhân viên:
  • Cần xác định được những vấn đề sau:
  • Doanh nghiệp áp dụng Chế độ kế toán nào: TT133 hay T200?
  • Chi phí lương của ai, thuộc bộ phận nào?
  • Sau khí đã xác định xong các bạn dựa vào Bảng tính lương trong tháng để hạch toán Chi phí tiền lương như sau:
Nợ các TK 154, 622, 623, 627, 641, 642 (số tiền trích vào chi phí SXKD của DN)
Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (số tiền trừ vào lương người lao động)

Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác, chi tiết: (3382, 3383, 3384, 3385 - 3386).
  • Hạch toán khi nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ:
Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác, chi tiết: (3382, 3383, 3384, 3385 - 3386)
Có các TK 111, 112 ...
  1. Hạch toán tính tiền chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn... phải trả cho công nhân viên:
Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (chi tiết: 3383)
Có TK 334 - Phải trả người lao động (3341).
 
  1. Hạch toán nhận tiền trợ cấp thai sản, ốm đau ... của BHXH trả:
Nợ TK 111, 112: Số tiền bên Cơ quan BHXH trả cho Doanh nghiệp.
Có TK 3383.
  1. Hạch toán trả tiền trợ cấp thai sản, ốm đau, tai nạn... cho công nhân viên:
Nợ TK 334. Số tiền trợ cấp thai sản, ốm đau, tai nạn ... mà người lao động được nhận.
Có TK 111, 112… 
  1. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm:
- Chi tiêu kinh phí công đoàn tại đơn vị, ghi:
Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3382)
Có các TK 111, 112,...
- Kinh phí công đoàn chi vượt được cấp bù, khi nhận được tiền, ghi:
Nợ các TK 111, 112

Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3382).
CLICK ĐƯỢC QUÀ BỰ, NGẠI GÌ KHÔNG THỬ!
- FREE Khai báo Thuế. Kích VÀO ĐÂY.
- FREE Soát xét Thuế. Kích VÀO ĐÂY.
- FREE Học báo cáo Thuế. Kích VÀO ĐÂY.
- FREE Nhận bản tin hoặc tài liệu. Kích VÀO ĐÂY.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Gửi bình luận

Mã bảo mật