Làm sao để trị chứng “não cá vàng” để bạn làm việc tốt hơn?

Nếu bạn là người có tính hay quên, không thể nhớ nổi những việc mà người khác đã giao phó cho mình thì quả là vấn đề khá quan trọng. Mọi người hay gọi vui là “não cá vàng”. Song, ảnh hưởng của hội chứng não cá vàng này thật sự rất lớn.

Đọc tiếp...