Trốn đóng bảo hiểm xã hội xử phạt như thế nào?

Theo quy định nhà nước người sử dụng lao động đóng 22,5% và 10,5% người lao động đóng trên lương cơ bản của họ. Chính vì vậy sẽ có rất nhiều người sử dụng lao động và người lao động sẽ trốn đóng bảo hiểm. Mức phạt dành cho không đóng BHXH như sau:

Đọc tiếp...