GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU CHUNG

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.0 được nhận định là sẽ mang đến sự thay đổi cơ bản trên hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề, trong đó có ngành kế toán. Các công nghệ số sẽ ngày càng phổ biến và tác động lên DN làm thay đổi cách thức thực hành nghiệp vụ tài chính, kế toán cũng như đặt ra những đòi hỏi nhất định về năng lực đối với đội ngũ các chuyên gia tài chính.
Hiểu được điều này, trên tinh thần chia sẻ trọn vẹn, Ketoantinviet muốn đóng góp công sức của mình giúp phát triển đội ngũ nhân lực Kế toán trên cả nước hoàn thiện về kỹ năng, cập nhật về kiến thức...bắt kịp Cách mạng công nghiệp 4.0.