FREE KHAI THUE

FREE KHAI THUE

BAN than minh cung da tung la dn khoi nghiep nen minh rat hieu la CAN LAM su hieu biet ve thue, ve con so doanh thu, chi phis lai lo, nhung cung dau phai ai cung co the hieu ro ve no mot cach tuong tan, minh ban than la chuyen nganh nen minh muon ho tro cac dn khoi nghiep, mot cach chan thanh day nhiet huyet, 

Suc nguoi co han, doi ngu minh cung co han, nen ben minh chi giup cho 100 dn khoi nghiep dau tien nam nay, va chi co the giup ban khai thue , hieu ve thue.

`that long la mien phi , cac ban khong nham lan dau, kich vao day de biet them chi tiet KHAI THUE MIEN PHI 

Tên tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO TÍN VIỆT
Tên tiếng Anh TIN VIET GROUP
Giấy chứng nhận đăng ký DN             Mã số doanh nghiệp 4401036593, đăng ký lần đầu ngày 19/07/2017.
Vốn điều lệ 8.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ tám trăm triệu đồng).
Địa chỉ trụ sở chính

Đội 3, Thôn Đông Phước, Xã Hòa An, H.Phú Hòa, Phú Yên.

02573.838.858
Văn phòng đại diện Thôn Đông Phước, Xã Hòa An, H.Phú Hòa, Phú Yên.
Website www.ketoantinviet.net